Norra Sverige i fokus under utbildning för journalister

Den 11 januari anordnade Europa Direkt Västerbotten, tillsammans med Europa Direkt Norrbotten och Europa Direkt Härnösand, en digital utbildning för journalister och kommunikatörer i norra Sverige om det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd. Mikael Janson, North Swedens Direktör, deltog för att ge perspektiv på de frågor som kommer vara extra viktiga för norra Sverige under ordförandeskapet.

Det är inte alltid enkelt att veta hur man bäst bevakar händelser i EU. I och med det svenska ordförandeskapet, som ger Sverige en unik möjlighet att stå i centrum i EU, blir det alltmer aktuellt för journalister att rapportera om. Den 11 januari höll därför Europa Direkt Västerbotten, tillsammans med Europa Direkt Norrbotten och Europa Direkt Härnösand, en digital utbildning för journalister och kommunikatörer med syfte att informera om hur man bäst bevakar händelser i EU samt var och hur man hittar information.

Svenska ordförandeskapet och möjligheter för norra Sverige

Utbildningen hade ett fokus på norra Sverige och Mikael Janson, Direktör på North Sweden European Office, deltog för att ge perspektiv på de frågor som kommer vara särskilt viktiga för norra Sverige under det svenska ordförandeskapet.

Mikael Janson beskrev hur EU ser vikten i att knyta sig till den arktiska regionen på ett sätt som inte alltid känns igen från den svenska nationella diskussionen, men där har EU varit ett bra verktyg.

Det är ju då extra roligt att nationell nivå ändå har valt att lägga det här första mötet i Kiruna, det är en symbol som visar på allt som händer i norra Sverige just nu som är intressant för EU, berättade Mikael.

Ordförandeskapet kommer också, utöver invigningen i Kiruna, att innebära ett flertal andra besök från EU-representanter till norra Sverige, vilket Mikael Janson ser som en möjlighet:

Man ska inte underskatta vikten av arbetsgrupperna som reser till norra Sverige under ordförandeskapet. Att ministrarna får möjlighet att under det svenska ordförandeskapet få se och lära och ta del utav saker som händer i våra regioner är viktigt och intressant.

Vad gör EU och vart hittas information?

Under utbildningen fick även deltagarna ta del av en grundläggande genomgång av EU:s institutioner och lagstiftande arbete då Karin Flordal, utbildningsansvarig på Sieps, gick igenom EU-institutionernas roll och vad en EU-ordförandeskap faktiskt innebär för Sverige och Sveriges regering och hur det kan kopplas till regional nivå.  

Efter denna genomgång tog Kari Gardelin, kommunikatör på EU-kommissionens representation i Sverige, vid för att beskriva representationens arbete och vad deras roll kommer vara under ordförandeskapet. Hon gav tips till deltagarna om vart underlag kan hittas när man rapporterar om EU, men ville även slå ett slag för journalister att kontakta EU-kommissionens representation i Sverige direkt för att få mer information innan man rapporterar.

Jag tror och hoppas att antalet frågor kommer att öka under ordförandeskapet, sa Kari Gardelin, kommunikatör på EU-kommissionens representation i Sverige.

EU-journalistik är enklare än vad man tror

Rolf Fredriksson, före detta Brysselkorrespondent, Östeuropakorrespondent och Europakorrespondent för SVT med över 30 års erfarenhet av bevakning av Europa, deltog på utbildningen och delade med sig av sina egna erfarenheter av att rapportera om EU och om hur man på bästa sätt bevakar EU:s ordförandeskap.

Det borde inte vara konstigare att ringa en pressis i Bryssel eller EU-parlamentet än att ringa än att ringa Regeringskansliet eller en riksdags-ledamot, sa Rolf Fredriksson för att förstärka att EU-journalistik inte nödvändigtvis behöver vara svårare än lokal journalistik.

Ta del av sammanställningen av kontaktvägar och kontaktuppgifter i EU som delades under utbildningen här och här.

Läs mer om North Swedens informationskväll för EU-korrespondenter inför att Sverige inleder EU-ordförandeskapet i Kiruna här.

Läs mer om de möten som kommer hållas under ordförandeskapet här.

Läs mer om Kiruna som invigningsstad här. 

Läs om de svenska prioriteringarna inför ordförandeskapet här. 

/Nora Vinderå

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information