North Sweden bjöd EU-korrespondenter på informationskväll inför att Sverige inleder EU-ordförandeskapet i Kiruna

När Sverige tar över ordförandeskapet i EU:s råd i januari 2023 har den svenska regeringen bjudit in EU-kommissionen till Kiruna för den officiella invigningen den 12-13 januari. Med anledning av detta kommer även en stor grupp EU-korrespondenter att resa till Kiruna för att bevaka händelsen. North Sweden passade på att bjuda in dessa EU-korrespondenter till en "Nyfiken på Kiruna-kväll" med intressenter från norra Sverige för att förbereda journalisterna inför deras resa och ge dem ett smakprov på vad norra Sverige har att erbjuda den gröna och digitala omställningen. Det blev en väldigt lyckad kväll med tunga medier från hela Europa som ville veta mer om norra Sverige.

Det är tradition att EU-kommissionen bjuds in till det aktuella ordförandelandet i början av ett ordförandeskap i EU:s råd för att möta landets regering och för att diskutera aktuella frågor på EU:s agenda. Normalt brukar detta ske i respektive lands huvudstad med bara något enstaka undantag. Därför är det så unikt att Sveriges ordförandeskap våren 2023 kommer att invigas i Kiruna.

En chans att värma upp inför en kall resa till det europeiska Arktis

För att bevaka EU-kommissionens och den svenska regeringens besök i Kiruna den 12–13 januari bjuds även ett 50-tal EU-korrespondenter från hela EU med på resan. North Sweden passade på att bjuda in dessa EU-korrespondenter till en informations- och nätverkskväll för att förbereda korrespondenterna inför den kommande Kirunaresan och väcka deras intresse för de unika förutsättningarna och möjligheterna i norr. Sveriges ständiga representation vid EU i Bryssel stod som värd för eventet.

Janus Brandin, Regional utvecklingsdirektör på Region Norrbotten, Ida Karkiainen, Svensk Riksdagsledamot, Anders Lindberg, Group Media Relations Manager på LKAB, Charlotta Kristow, vice president för Norra Skog och Jonas Ekman, Professor vid Luleå Tekniska Universitet kom ner till Bryssel för att ge journalisterna en inblick i några av de spännande och gröna investeringarna, innovationerna och tillgångarna som finns i norra Sverige. Särskilt fokus låg på tre tematiska områden som utmärker norra Sverige; rymd-klustret, det hållbara skogsbruket och nyindustrialiseringen.

Tunga medier från hela Europa deltog på North Swedens event, bland andra Der Spiegel, El Mundo, Le Soir och EU Reporter. 

Norra Sveriges möjligheter och utmaningar ur ett regionalt perspektiv

Kvällen började med några inledande ord kring norra Sveriges möjligheter och utmaningar ur ett regionalt perspektiv. Mikael Janson, Direktör på North Sweden alla hälsade välkommen och sa några inledande ord om betydelsen av att invigningen kommer att ske i Kiruna:

– Vi är glada att den svenska regeringen valde Kiruna för invigningen, en stad som är i periferin av EU, men i centrum av den gröna och digitala omställningen.  

Mikael Janson, Direktör på North Sweden

Janus Brandin, regional utvecklingsdirektör i Norrbotten gav därefter en överblick av alla möjligheter och spännande utvecklingar i norra Sverige:

– Historia skrivs just nu i norra Sverige. Över 1070 miljarder kronor kommer inom de närmaste åren att investeras i gröna projekt i norra Sverige. När Ursula von der Leyen pratar om EU:s gröna giv så uppmanar hon ofta oss att ”Titta norrut”. För det är i norr som förändringen händer, redan nu. Vi har haft internationella gäster varje vecka de senaste två åren som kommer till oss från hela världen för att se vad det är som händer i norra Sverige. Så det är inte överraskande att regeringen har valt att lägga invigningen i Kiruna för att ta del av detta.

Janus Brandin pratade även om en av de största utmaningarna som norra Sverige står inför:

– Vi har enorma möjligheter i norra Sverige. Men det finns också utmaningar. Med de stora gröna investeringarna väntas det skapas 60000 nya jobb bara i Norrbotten. Vi behöver bli fler invånare i norr för att bemöta det gigantiska behovet på arbetskraft. 

Janus Brandin, regional utvecklingsdirektör i Norrbotten

Ida Karkiainen, svensk riksdagsledamot med rötterna i Norrbotten, följde därefter med en mer personlig beskrivning av regionens kultur och vad det innebär att bo, leva och värka där:

– Norrbotten är en region av kontraster. Här finns Sveriges högsta berg men också den djupaste underjordiska gruvan. Här finns den mörkaste delen av Sverige med de lägsta temperaturerna men också de ljusaste somrarna. Kanske är det dessa kontraster som har format oss.

Ida pratade också om den innovativa kraft som finns i norra Sverige:

– Kanske beror det på mixen av människor och kulturer som finns här; samer, tornedalingar, svenskar, finnar och norrmän och på den långa traditionen av samarbete över gränserna.

Ida Karkiainen, svensk riksdagsledamot

Den gröna nyindustrialiseringen och en gruvstad på flytt

Anders Lindberg, Group Media Relations Manager på LKAB, gav en inblick i LKAB:s innovativa teknik och den nyindustrialisering som sker just nu:

– Vi har utvecklat en ny teknik som kallas Hybrit-teknologi. Där LKAB, tillsammans med SSAB & Vattenfall har utvecklat en teknik där vi använder vätgas för att ta fram stål, istället för att använda kol. Genom denna teknik kan vi minska koldioxidutsläppen globalt sett motsvarande mängd som hela Sveriges utsläpp.

Anders förklarade också hur LKAB kan bidra till att öka EU:s självförsörjningsgrad av fosfor och jordartsmetaller:

– Med cirkulär utvinning av fosfor och sällsynta jordartsmetaller som biprodukter från järnmalmsbrytningen ger det LKAB potential att helt ersätta importen av fosformalm till Europa från Ryssland och att öka den egna utvinningen av sällsynta jordartsmetaller som är avgörande för den gröna omställningen. I dagsläget står Kina för majoriteten av Europas import.

Anders gav också en inblick i den samhällsomvandling som nu sker när hela Kirunas stadskärna flyttar:

– Gruvkropparna går in under Kiruna och Malmberget. För att kunna utvinna mer metaller och mineraler har dessa städer behövt flytta. Det blir en spännande tid för er att komma till Kiruna för att se både det gamla och det nya Kiruna.

Med på plats från LKAB var även Karin Boman Röding, Head of Public Affairs. 

Anders Lindberg, Group Media Relations Manager på LKAB

Skogen och ett aktivt skogsbruk i en europeisk cirkulär bioekonomi

Charlotta Kristow, vice president för Norra Skog, lyfte fram betydelsen av det småskaliga skogsägandet som går i generationer i Sverige:

- Jag ärvde skog av mina föräldrar och jag kommer att ge den vidare till mina barn. Femtio procent av Sveriges skog tillhör det småskaliga Att vara skogsägare är också det vanligaste egenföretagandet i Sverige bland kvinnor.

Charlotta gick också in på skogens värde för den svenska livsstilen och om det svenska hållbara skogsbrukets betydelse:

– I vår del av världen är skogen och skogsbruket en livsstil. Vi värnar om ett aktivt och hållbart skogsbruk i Sverige. Vår vision av hållbara samhällen bidrar till en klimatsmart omställning med nya jobb och skatteinkomster.

Med på plats var även Satu Aguilar, projektledare på Norra Skog.

Charlotta Kristow, vice president för Norra Skog

Europas tillgång till rymden via norra Sverige

Jonas Ekman, Professor vid Luleå Tekniska Universitet (LTU) gav en presentation om den rymdhamn som vuxit fram i norra Sverige.

- Varför är en del av LTU baserade i avlägsna Kiruna? Just för att det är avlägset, med stora utbredda ytor och väldigt låg ljusförorening, vilket gör det till en ideal plats för både rymd- och norrskensforskning.

Jonas berättade också om satellituppskjutningarna som närmar sig i Kiruna:

- I Kiruna finns även rymdbasen Esrange. Från och med 2023 kommer vår parter Swedish Space Corporation att ha kapacitet för uppskjutningar för en ny generation av småsatelliter. Jag tror att detta kommer vara en enormt viktig resurs för EU, som just nu saknas på EU:s områden. 

Lotta Rönström, Senior Adviser på North Sweden European Office modererade presentationerna.

Diskussionsstationer utefter de tematiska områdena

Efter de intresseväckande presentationerna delade talarna upp sig vid olika stationer, där journalisterna kunde gå runt i mindre grupper för att ha mer djupgående diskussioner med talarna. Hela North Sweden-kontoret fanns också utplacerade vid stationerna för att kunna svara på journalisternas frågor och berätta mer om norra Sverige i sin helhet.

Norra Sveriges möjligheter och utmaningar ur ett regionalt perspektiv
Skogen och ett aktivt skogsbruk i en europeisk cirkulär bioekonomi
Europas tillgång till rymden via norra Sverige
Den gröna nyindustrialiseringen och en gruvstad på flytt

Gästerna bjöds även på mat och dryck från regionen och diskussionerna fortsatte hela kvällen med frågor om högt och lågt, allt ifrån ”Hur många lager kläder behöver man ha på sig?” till ”Hur ser svenskarna på ordförandeskapet och att invigningen kommer att ske i Kiruna?”. En väldigt lyckad kväll och North Sweden bjöd in till fortsatt dialog när kontoret kommer att befinna sig på plats under invigningen i Kiruna den 12–13 januari.

Gästerna bjöds även på mat och dryck från regionen och diskussionerna fortsatte hela kvällen med frågor om högt och lågt, allt ifrån ”Hur många lager kläder behöver man ha på sig?” till ”Hur ser svenskarna på ordförandeskapet och att invigningen kommer att ske i Kiruna?”. En väldigt lyckad kväll och North Sweden bjöd in till fortsatt dialog när kontoret kommer att befinna sig på plats under invigningen i Kiruna den 12–13 januari.

North Sweden kommer att fortsätta att ta vara på den uppmärksamhet som norra Sverige får i och med det svenska ordförandeskapet och fortsätta lyfta fram norra Sveriges perspektiv där möjligheten ges.

Utöver invigningen i Kiruna så kommer även flera av EU-mötena under ordförandeskapet att ta plats i norra Sverige. Läs mer om dem här. 

Läs mer om Kiruna som invigningsstad här

Hitta den informationsfolder som North Sweden delade ut under eventet i digital version här. 

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information