Sverige toppar EU:s jämställdhetsindex 2023

Sverige kommer på första plats i 2023 års upplaga av EU:s jämställdhetsindex, som det enda land med sammantaget över 80 poäng av max 100. EU-genomsnittet mäter strax över 70 poäng på skalan. Indexet mäter alla EU:s medlemsländer såväl som EU i helhet utifrån sex olika kategorier som kan visa på hur jämställt det är mellan könen i EU. I år finns det ett speciellt fokus på den gröna omställningen. Rapporten visar på att ett mer intersektionellt tänk måste vara i centralt i den gröna omställningen.

Den 24 oktober publicerades EU:s Jämställdhetsindex för år 2023 av European Institute for Gender Equality (EIGE). EIGE är den primära källan för information om jämställdhet i Europeiska Unionen som arbetar oberoende för att öka medvetenheten på EU-nivå såväl som nationell nivå om jämställdhet inom alla sektorer och områden i samhället.  

Jämställdhetsindexet som har funnits sedan 2013 presenterar EU i förhållande till jämställdhet mitt i osäkra världslägen och kriser. Något som har påvisats av indexen är att när krisen slår till lider kvinnor och flickor oproportionerligt mer än män.  

För 2023 års upplaga av EU:s jämställdhetsindex utgör den europeiska gröna given och social rättvisa det tematiska fokuset. Indexet ämnar därför att visa på och undersöka hur effekterna av omställningen påverkar samhället ur ett intersektionellt perspektiv. Rapporten lägger fokus på två viktiga gröna omställningsområden: energi och transport. 

Sverige hamnar i toppen bland EU länderna  

Rapporten mäter jämställdhet i olika delar av samhället och ger vidare EU länderna poäng i 31 olika indikatorer inom sex stycken kategorier, vilket adderas ihop till ett maxpoäng på 100. Sverige toppar listan som det enda land som får ihop ett poäng över 80. Nederländerna och Danmark intar andra och tredje plats. Ändock tappar Sverige i poängen jämfört med det förra mätningstillfället år 2020. Sveriges poäng är högre än det genomsnittliga för EU, men utvecklingen är långsammare än för EU. Snittet för EU medlemsländer är 70,2 i 2023 års mätning.  

Ett av de områden där Sverige tappar mest jämfört med förra mätningstillfället är kategorin tid. Sverige har sjukigt två platser ner på listan i kategorin tid sedan det förra mätningstillfället. Utvecklingen i denna kategorin kan kopplas till underkategorin sociala aktiviteter, där Sverige nu ligger på 15:e plats i EU, vilket är en nedgång med 14 platser. Utöver i kategorier som kunskap, makt och arbete ligger Sverige bäst till i EU.  

Den gröna omställningen kan riskera att öka klyftorna 

Rapporten beskriver bland annat hur de nya jobben och marknaden som skapas i och med den gröna omställningen framförallt är yrken inom industri som statistiskt sett är dominerat av män. Rapporten framställer hur perspektiv som dessa är viktiga att ha i åtanke vid planering och implementering av den gröna omställningen, i syfte att inte öka klyftor mellan könen. 

Läs rapporten om indexet här

Läs mer om Sverige i indexet här

Läs NSPA:s position om kompetensflykt här

03 Nov 2023 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information