Bristande konkurrens i energisektorn

"Energi är nödvändig för konkurrensen inom EU och vi finner fortfarande bevis på stora problem. Jag kommer att använda mig av konkurrenslagar för att skydda europeisk industri och europeiska konsumenter,"sade energikommissionär Neelie Kroes igår. Till följd av kraftiga klagomål angående höga energipriser och en icke fungerande energimarknad, har kommissionen skickat ut frågeformulär till över 3000 marknadsdeltagare och iscensatt en stor utredning av konkurrens inom energisektorn. Den första december kommer ett delresultat av denna utredning att presenteras av kommissionär Kroes för EU:s energiministrar.

Fem stora områden med problem har identifierats;

1. Marknaden är för koncentrerad, vilket ger ett fåtal aktörer möjligheten att styra priserna
2. Marknaden är inte rörlig, då många aktörer binder sina konsumenter med långtidskontrakt
3. Barriärerna för mellanstatligt samarbete är för stora och hindrar utvecklingen av en integrerad inre energimarknad.
4. Bristen på insyn och transparitet gynnar redan ledande aktörer och försvårar för nya aktörer att äntra marknaden. Detta skapar ett ökat misstroende för sektorn.
5. Priserna har ökat signifikant och detta leder till ett ökat misstroende för marknadsmekanismen.

Alla medlemsländer kommer att granskas, men Sverige har kommit relativt långt vad gäller avreglering av energimarknaden. Studien kommer att vara klar under andra hälften av 2006.

/John

Läs mer:

EUROPA rapid
EuObserver
Euractiv
Kommissionens utkast

08 Dec 2006 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information