Grönbok om Energieffektivitet

Under sommaren har de ekonomiska tillväxtsprognoserna i Europa gått tillbaka, mycket till följd av de höga och ostadiga oljepriserna och det finns goda incitament för att göra en kraftig insats och skapa ett program för energieffektivitet på alla plan i det europeiska samhället. Kommissionen lade i somras fram en grönbok vid namn "Att göra mer med mindre" och den behandlar energieffektivitet. I dokumentet diskuteras Konkurrenskraft och Lissabonmålen, Miljöskydd och EU:s Kyotoåtaganden och Försörjningstrygghet.

Den här grönboken skall fungera som en drivfjäder för ett nytt initiativ för energieffektivitet över hela det europeiska samhället, på EU-nivå likaväl som i medlemsstaterna, både regionalt och lokalt. I grönboken presenterar kommissionen 25 frågeställningar som ska leda till diskussion och uppmuntra till synpunkter och inlägg. Tiden för detta upphör den 31 mars 2006.

/John

Läs mer:

Information

08 Dec 2006 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information