Industrial Research and Development Scoreboard 2005

Varje år publicerar kommissionen en 'Industrial Research and Development Scoreboard' som ger statistik och analys som relaterar till näringslivets investeringar i forskning och utveckling i EU och resten av världen. Nu på fredag, den 9 december, kommer rapporten för 2005 att presenteras av Janez Potocnik, Forsknings- och Utvecklingskommissionär, vid en presskonferens i Bryssel.

EU har ett mål att år 2010 ska 3 % av BNP investeras i FoU, och två tredjedelar av dessa investeringar ska komma från den privata sektorn. För tillfället ligger investeringsnivån på under 2 % och den privata sektorn för cirka 55 %. Den 13 oktober skrev North Sweden en nyhet om att kommissionen presenterat en plan för att stärka forsknings- och utvecklingsområdet. I nyheten framgår det att ökning av investeringarna går alltför långsamt och att målet med 3 % år 2010 inte kommer att uppnås om det inte sker en förändring framöver.

/John

Läs mer:

Rapporten för 2004
North Sweden 13/10

08 Dec 2006 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information