Informationsdag – Intelligent energi Europa

 

Kommissionen organiserar informationsdagar om energiprogrammet ”Intelligent Energi Europa” 30-31 maj i Bryssel. De som inte har möjlighet att närvara kan följa konferensen på Internet. Konferensen kommer att ha en direktsändning, men kan även ses i efterhand.

/ Maria R


Läs mer:

följ konferensen

08 Dec 2006 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information