Informellt toppmöte i Lahti

I fredags möttes EU:s stats- och regeringschefer för ett informellt möte i Lahti, Finland. Även Rysslands president, Vladimir Putin, var inbjuden till mötet för att diskutera EU:s och Rysslands samarbete inom energiområdet. Detta var en del i förberedelserna inför toppmötet mellan EU och Ryssland den 24 november då ett tidigare samarbetsavtal mellan parterna ska omförhandlas. I detta avtal hoppas EU bland annat kunna nå en överenskommelse inom energiområdet samt att europeiska företag ska få samma möjligheter till investering i Ryssland som ryska företag har i Europa.

Vid mötet lades även stor vikt på frågor gällande innovation eftersom innovationspolitiken ses som en viktig del i EU:s arbete för ökad tillväxt i unionen.

/Maria Didi

Läs mer:

Nyhetsartikel

08 Dec 2006 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information