IT möjliggör distansdeltagande i workshop 30/11

Onsdag den 30 november anordnar Europiska Kommissionen tillsammans med European Space Agency (ESA) en workshop om de aktiviteter på området för eCollaboration som kommissionens enhet för New Working Environments och ESA arbetar med. Workshopen kommer också att behandla projektet BrainBridges, som koordineras av Luleå tekniska universitet, och ESA:s studie "The Voice"". Dessutom kommer sammarbetsverktyg från de båda luleåbaserade företagen Designtech och Marratech att presenteras.

Trots att workshopen äger rum i Bryssel, finns det möjlighet för personer som befinner sig på andra platser att delta på distans. Detta distansdeltagande är möjligt genom att konferensen kommer att sändas live på Internet via både ISABEL och Marratechs videokonferensverktyg. Det är gratis att ladda ner den programvaran som behövs för att se konferensen.

Är du intresserad av delta i konferensen, så klickar du på länken nedan.

/Malin

Läs mer:

eCollaboration in working environments

08 Dec 2006 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information