Kommentera föreslagna förenklingar i FP7

Syftet med konsultationen är att ge alla forskare och andra aktörer intresserade av FP7 en möjlighet att ge sina synpunkter på de tio olika förenklingsförslag som kommissionen presenterat. För ändamålet har man startat en webbplats där även kommissionens förenklingsförslag kan hittas.

Deadline för kommentarer på regler för medverkan är 31 augusti 2005 medan övriga delar även kan kommenteras senare.

/MF

Läs mer:

Information
Lämna synpunkter här

08 Dec 2006 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information