Kommissionen diskuterar hur oljekrisen bör hanteras

Den sjätte september diskuterade kommissionen en femstegsplan för en ökad fokus på hur det höga bensinpriset bör hanteras. Planen lades fram av energikommissionären Andris Piebalgs. Dagens höga bensinpriser är ett bekymmer för gemenskapen, inte bara för att det påverkar medborgarnas välfärd, det påverkar även den ekonomiska tillväxten negativt. "Europa tillhandahåller en intelligent, sammanhängande och miljövänlig respons på den här utmaningen. Men, med de rådande priserna och de negativa effekter detta har för EU:s medborgare, krävs det att våra ansträngningar fördubblas.", säger Andris Piebalgs.

Tyngdpunkten i planen ligger vid att minska behovet av energi. På längre sikt måste alternativa energikällor användas och det krävs bättre offentlig insyn i, och ökad förutsägbarhet vad gäller oljemarknaden. Det krävs även bättre och effektivare planer för hur oljekriser ska bemötas. EU har under en längre tid, drivit en energipolitik som strävar efter hållbar utveckling.

/John

Läs mer:

Läs mer på europa.eu.int
Läs mer på euobserver.com

08 Dec 2006 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information