Stärkt energisamarbete med Norge

EU:s kommissionär för energifrågor Andris Pielbags och Norges energiminister Odd Roger Enoksen möttes i veckan för att diskutera utökat samarbete om energiförsörjning.

Pielbags säger att Norge kan spela en nyckelroll i EU:s övergripande målsättning att skapa en inre marknad för energi. Norge är en stor exportör av olja och gas till EU och samarbetet kommer att avse energiförsörjning för hela det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Diskussionen vid mötet fokuserades på grönboken om den Europeiska strategin för uthållig, konkurrenskraftig och säker tillgång på energi samt om framtiden för olja och gas. Båda parter enades om att ökad användning av förnybar energi är prioriterat.
/ML

Läs mer:

Pressmeddelande

08 Dec 2006 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information