Umeå universitet delar på drygt åtta miljoner kronor från EU

Tillsammans med åtta andra universitet i Europa har Umeå universitet fått 8,3 miljoner kronor för projekten eLene-TLC. Projektet syftar till att stimulera, utveckla och förbättra användandet av informations- och kommunikationsteknik inom universitetsutbildningar i Europa. "Vi vill stimulera universitetslärare att använda den nya tekniken i sin undervisning. Vi hoppas kunna göra det genom att bland annat erbjuda resurser och tjänster såväl via vanliga som internetbaserade workshops och seminarier samt genom att skapa ett virtuellt Teaching and Learning Service Centre" säger Claire Englund från Centrum för utbildningsteknik vid Umeå universitet.

Projektet eLene-TLC initierades av bland andra Centrum för utbildningsteknik vid Umeå universitet och det finansieras av EU:s direktorat för Utbildning och Kultur. Projektet löper över två år med början i januari 2007 och avslutas den sista december 2009.

/Maria Didi

Läs mer:

Pressmeddelande

08 Dec 2006 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information