En inre marknad för energi

Enligt kommissionen måste en tydligare gräns dras mellan energinät och kommersiella el- och gasleverantörer. Om ett företag kontrollerar både energiproduktionen och energinäten finns det stor risk för missbruk. Kommissionen vill därför ge nya företag möjlighet att etablera sig på marknaden. Tanken är att öka konkurrensen och trygga energiförsörjningen vid eventuella energikriser.

/Anna-Karin Lundström

Läs mer

20 Sep 2007 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information