Energistrategi för transportsektorn lanserad

Energistrategin nämner bland annat minskade koldioxidutsläpp för bilar och flyg. Den tar även upp vikten av att transport via båt och järnväg nyttjas i allt högre grad för att på så vis minska väg- och lufttransporten.

Den nya energistrategin bör inte få alltför stora konsekvenser för rörligheten, menade ministrarna och tillade att ""endast rättvisa och kostnadseffektiva åtgärder kommer att bli verklighet"". 

/Maria Didi

Energistrategi för transportsektorn

13 Jun 2007 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information