EU lanserar öppen konsultation om koldioxidavskiljning och lagring

Koldioxidavskiljning och lagring är en av åtgärderna som kommissionen lyfte fram i sitt handlingsprogram mot klimatförändringar som presenterades den 10 januari. Tanken är att CCS-metoden ska minska utsläppen av växthusgaser. Genom den öppna konsultationen vill kommissionen få möjlighet att beakta de miljömässiga konsekvenserna av koldioxidavskiljning och lagring innan de lägger fram ett slutgiltigt lagstiftningsförslag.

Konsultationen är öppen till den 16 april 2007.

/Maria

Öppen konsultation om koldioxidavskiljning och lagring

26 Feb 2007 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information