EU och USA diskuterar energisäkerhet och klimatförändringar

Kommissionär Piebalgs presenterade EU:s nya energipaket för den amerikanska delegationen. Den innehåller bland annat ambitiösa målsättningar för minskning av utsläpp av växthusgaser och ökning av andelen förnybara energikällor i energimixen. "Klimatförändringar och energisäkerhet innebär nya utmaningar i våra transatlantiska relationer. Vårt samarbete är avgörande för vår framgång i att möta dessa utmaningar", sade Piebalgs.

Under mötet betonade Piebalgs vikten av att fortsätta det regelbundna utbytandet av åsikter och koordinerandet av strategier mellan EU och USA på den internationella arenan. Han underströk också behovet av att utveckla förnybara energikällor, renare kolteknik samt koldioxidavskiljning och förvaring (Carbon Sequestration and Storage, CSS) som nyckelredskap för att drastiskt minska utsläppen av växthusgaser och bekämpa klimatförändringar.

Fotnot: Koldioxidavskiljning och förvaring innebär att man gräver upp kol ur marken och förbränner detta varvid det förvandlas till gas, nämligen koldioxid.

/Sami Khalifeh

Pressmeddelande

31 Maj 2007 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information