Europarådet ser över viltjakten och jaktturismen i Europa

Europarådet är en sammanslutning av Europas samtliga länder och ligger utanför EU:s institutioner. Norge, Ryssland och Schweiz är exempel på länder som är medlemmar utöver de länder som samarbetar inom ramen för EU. Bernkonventionen är antagen av samtliga länder inom Europarådet och är en överenskommelse för att skydda den biologiska mångfalden i naturen.

/Sabine Mayer

16 Maj 2007 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information