Européer stödjer EU-åtgärder för energi och klimatförändringar

Fler än åtta av tio EU-medborgare (82%) är väl medvetna om att det egna landets energiproduktion och konsumtion har negativa konsekvenser på klimatet. En majoritet (62%) anser att det bästa sättet att hantera energirelaterade problem på är genom åtgärder på EU-nivå, medan endast 32% föredrar nationella lösningar. En stor majoritet (83%) stödjer EU:s policy att sätta en miniminivå på den andel av energiförbrukningen i varje medlemsland som ska komma från förnyelsebara energikällor.

"Denna undersökning visar tydligt att medborgarna förväntar sig att EU arbetar fram en gemensam europeisk strategi för att möta energi- och klimatrelaterade utmaningar", säger energikommissionär Andris Piebalgs i ett uttalande. "Kommissionen arbetar med initiativ som levererar en integrerad energipolitik för Europa som tacklar klimatförändringarna och förser oss med en hållbar, trygg och konkurrenskraftig energitillgång."

Fotnot: Intervjuerna som ligger till grund för denna Eurobarometer gjordes i februari 2007. Totalt deltog drygt 25 800 personer från EU:s 27 medlemsländer.

/Sami Khalifeh

Pressmeddelande

06 Mar 2007 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information