Förlikning om fluorerade växthusgaser

I förlikningsutskottet har rådet, kommissionen och parlamentet nu enats om det nya direktivförslaget om fluorerande växthusgaser.

F-gaserna, som dom kallas, introducerades på 1990-talet som ett alternativ till CFC och HCFC, de substanser som sades förstöra ozon skiktet. De används främst i kylskåp och luftkonditionerings system. De fluorerande gaserna utgör bara 2% av EU-15s utsläpp av växthusgaser, koldioxid (CO2) inkluderat, men enligt kommissionens uppskattning är F-gaserna bidrag till den globala uppvärmningen större än koldioxid utsläppen och därför viktiga. Utsläppen av fluorerande gaser beräknas öka dramatiskt i EU-15 länderna.

Det som diskuterats i förlikningsutskottet har varit huruvida vissa medlemsstater ska få undantag till att införa en skärpt utsläppskvot. Sverige planerar att införa striktare regler vilket Danmark och Österrike redan gjort. Sent på tisdagen kunde man nå en kompromiss som tillåter medlemsstater att skärpa utsläppen av fluorerande gaser.

/Sofia

31 Jan 2007 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information