Grönbok för skydd av miljön

Syftet med grönboken är att stimulera en bred och allmän debatt om hur beskattning, utsläppsrättigheter samt andra marknadsbaserade instrument kan användas för att uppnå målen för miljö- och energipolitiken. Samtliga intressenter och allmänheten är välkomna att kommentera grön boken.

/Maria Didi

Pressmeddelande  

28 Mar 2007 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information