Internationella regler för att öka energisäkerheten

Kommissionären med ansvar för handelsfrågor, Peter Mandelson, hävdade idag (21/11) att handelspolitik kan öka energisäkerheten och att det utöver en gemensam energipolitik för Europa behövs bättre internationella regler för energihandeln. Mandelson argumenterade att "den övergripande angelägenheten för såväl konsumerande som producerande stater är densamma; vi har inte råd att låta energi bli en geopolitisk förhandlingsvara. Fler internationella regler kan åstadkomma stabilitet och fylla det legala vakuum som för närvarande är en källa till internationell spänning och osäkerhet".

Det var under ett tal på en konferens med rubriken "Strategic Energy Policy" i Bryssel som Mandelson gjorde detta uttalande. Under sitt anförande poängterade Mandelson även fördelarna med att reglera den internationella energihandeln. Energiproducerandestater skulle få lättare tillträde till utländska marknader och importerandestater skulle få bättre tillgång till de energiresurser som ligger utanför landsgränsen.

/Maria Didi

Läs mer:

Talet i sin helhet

31 Jan 2007 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information