Kampen mot klimatförändringar – Kommer EU att lyckas skärpa Kyotoavtalet?

Enligt Stavros Dimas är det av största vikt att USA och övriga länder med stora utsläpp samarbetar för att hoten från klimatförändringarna ska kunna avvärjas. Med paketet om klimatförändringen och energin som presenterades under januari hoppas kommissionen att kunna föregå med gott exempel för vad som måste göras. Dimas anser även att nästa steg måste vara att industriländerna som grupp minskar sina utsläpp till 30 procent under 1990 års nivåer fram till år 2020.

Att minska utsläppen från växthusgaser kommer att vara en prioriterad fråga fortsättningsvis och i kampen mot klimatförändringar kommer bland annat satsningar på förnybar energi att spela en central roll.

/Maria Didi

Pressmeddelande

19 Feb 2007 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information