Kommissionen uppmuntrar produktionen av biobränsle

Kommissionen har idag antagit en ambitiös strategiplan i syfte att öka användandet av biobränslen. Den bygger på en tidigare plan från december 2005 om biomassa. Planen har tre huvudsyften; att stödja biobränsle användningen inom EU så väl som i utvecklings länderna; att förbereda en omfattande användning av biobränsle genom att förbättra dess kostnadseffektivitet och öka forskningen för andra generationens bränslen; att stödja utvecklings länder där biobränsleproduktionen kan stimulera till en hållbar ekonomisk utveckling.

Användningen av biobränslen kommer att ge många positiva effekter spår kommissionen. Bland annat leder det till ett minskat importberoende av fossila bränslen, minskade utsläpp av växthusgaser och en upp öppning för nya ekonomiska möjligheter för flera utvecklings länder.

/Sofia

Läs mer:

Pressrelease
Biobränsledirektivet

31 Jan 2007 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information