Krafter samlade kring kärnkraft

EU har ingen befogenhet att bestämma om medlemsländerna ska/får använda kärnkraftverk eller inte. Men José Barroso kommissionens ordförande är positiv till användningen. Han menar på att kärnkraften är viktig för att uppfylla vårt ökade energibehov, men samtidigt minska koldioxidutsläppen.

Bildandet av detta forum är den tredje större kärnkraftssatsningen i höst. Kommissionen lanserade i september Sustainable Nuclear Energy Technology Platform (SNE-TP) för att samordna forskningen kring kärnkraft. Därutöver har det lagts fokus på säkerhet och medborgarnas stöd. Vid en ökning av kärnkraftsenergi så måste även säkerheten vid hanteringen av avfallet öka, säger EU:s energi kommissionär Andris Piebalgs. I oktober började därför High Level Group (HLG) på uppdrag av kommissionen och medlemsländerna sitt arbete för att finna consensus i Europa kring säkerhet vid hanteringen av kärnkraft. 

/Jenny Johansson 

EU kommissionären Andris Piebalgs tal

Pressmedelandet

27 Nov 2007 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information