Miljöinformation på ny webbsida

Kommissionen har lanserat en ny webbsida för miljöinformation. Där kan man hitta information inom alla olika områden som rör miljöområdet; klimatförändringar, skogsnäringen, biologisk mångfald, luftföroreningar med mera. Sidan vänder sig till politiker, tjänstemän och allmänheten. Man kan leta efter artiklar, direktiv och bakgrunds fakta. Möjlighet att prenumerera på ett nyhetsbrev finns också. Klicka på länken nedan för att komma till webbservicen.

/Sofia

Läs mer:

Miljöinformation

31 Jan 2007 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information