Regionens projekt nomineras till 'Best Practice' av EU

Attiva är det enda svenska projekt som nominerats till konferensen. Fritz Sprung, som varit ledare för projektet, kommer att presentera dess innehåll och tekniklösning. För mer information om konferensen och dess program, klicka på länken nedan.

/Maria Didi

Conference on the European Charter for Small Enterprises

 

20 Apr 2007 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information