Regioner satsar på energibesparing och förnybar energi

EU:s regioner och lokala myndigheter har lovat att förbättra energieffektiviteten samt att öka andelen av förnybar energi i deras övergripande energimix. En deklaration om energieffektivitet och förnybar energi undertecknades den 7 december i Bryssel.

Deklarationen innehåller en rad separata utfästelser av individuella regioner inom EU. Kalmar landsting t ex förpliktar sig att vara "helt fri från fossila bränslen fram till 2050 eller tidigare", medan Navarro regionen i Spanien förbinder sig att producera 75 procent av sin elektricitet från förnybara energikällor fram till 2010. Andris Piebalgs, kommissionär med ansvar för energi, säger att han hoppas att fler regioner ska följa exempel och sätta upp kvantitativa målsättningar för sin energipolitik.

/Sami Khalifeh

Läs mer:

Pressmeddelande

31 Jan 2007 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information