Sänkta fiskekvoter i Östersjön år 2008

Antalet möjliga fiskedagar i östra Östersjön sjunker med 20 procent, från 219 till 178 dagar. Torskkvoterna minskar endast med 5 procent i Östersjöns östra bestånd. Även laxkvoten som räknas styckvis minskas med drygt 18 000. Nivåerna är betydligt högre än kommissionens förslag som skulle ha inneburit minskning av torskkvoten med en fjärdedel. Sverige var det land som visade kraftigast stöd för kommissionens förslag. Flera av de mest berörda medlemsländerna hade istället föreslagit en ökning på 15 procent.

Vid mötet kom ministrarna även överens om åtgärder för att förhindra det polska olovliga fisket, bland annat genom att stärka övervakningen av den polska fiskekontrollmyndigheten. Dessutom kommer Polen att få betala tillbaka de kvoter man överfiskat.

- Om vi inte hade kommit åt svartfisket hade det inte blivit någon märkbar effekt av att vi förhandlat fram de lägre kvoterna. Detta är den viktigaste frågan för att torsken ska kunna återhämta sig så att vi även i framtiden har torsk i vårt gemensamma hav Östersjön, säger jordbruksminister Eskil Erlandsson i jordbruksdepartementets pressmeddelande.

Läs pressmeddelandet här.

/Anna-Karin Lundström25 Okt 2007 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information