Sverige stödjer ”Count down 2010-initiativet”

Sverige kommer att stödja "Count down 2010-initiativet" sa miljöminister Lena Sommestad när hon talade vid Flora- och founavårdskonferensen den 12 maj. Count down 2010-initiativet kommer från den internationella naturvårdsunionen som baseras utifrån slutsatserna som togs på EU-toppmötet i Göteborg. Initiativet syftar till att stödja EU:s arbete att hejda förlusten av biologisk mångfald till år 2010. Count down 2010 stöds för närvarande av ett 70-tal nationella och internationella organisationer samt av ett flertal regeringar i Europa. Läs mer om initiativet nedan.

En handlingsplan för biologisk mångfald kommer att presenteras av kommissionen på tisdag den 15 maj. Handlingsplanen kommer att föreslå åtgärder som medlemsstaterna bör införa för att minska förlusten av den biologiska mångfalden inom 2010-initiativet. Till exempel föreslår man att mer forskning om sambandet mellan biologisk mångfald och klimatförändringar ska genomföras.

/Sofia

Läs mer om Count down 2010 initiativet

31 Jan 2007 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information