Toppmöte ger klartecken till en gemensam energipolicy

Som ett resultat utav vårt växande energibehov, ett Europa som blir allt mer beroende utav importerad energi och stigande oljepriser har energifrågan kommit att bli en allt hetare fråga på den europeiska arenan.

Som en summering utav diskussionerna angående energifrågan vid toppmötet i Bryssel den 23-24 mars har de europeiska ledarna nu enats om en gemensam energipolicy (a new Energy Policy for Europé, EPE). Detta har en betydelse utav att kommissionen nu har behörighet att anta och arbeta vidare inom ramarna för den nya grönboken. Den generella överenskommelsen innebär bland annat en öppnare marknad, förbättrad infrastruktur inom energisektorn, en övergripande energipolicy och ett främjande utav förnyelsebar energi.

Den nya grönboken har kritiserats för att vara alltför allmänt hållen och vara i avsaknad utav konkreta målsättningar. Mer direkta och konkreta målsättningar kräver dock att medlemsstaterna ger ifrån sig en del utav sin rättighet att själva besluta inom detta område.
Toppmötets beslut om en mer strikt, konkret och direkt strategiplan har därför inte stöd från medlemsstaterna men beslutet ger EU: s beslutsfattare nu rätt att utforma mer generella riktlinjer inom det så brännheta ämnet.

/Maria R

Läs mer om beslutet

31 Jan 2007 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information