Var med och diskutera EU-medborgarnas framtida levnads- och konsumtionsmönster

Rapporten "Future Challenges Paper: 2009-2014" bygger på åsikter från olika tjänstemän inom SANCO, och visar i grova drag vilka utmaningar som väntar nästa kommission som tar vid efter 2009. Tanken är att rapporten nu ska cirkulera både inom och utanför kommissionen och ligga som underlag för diskussioner om DG SANCO:s framtida politik.   Åsikter och kommentarer kan lämnas fram till årets slut på adressen sanco-futures@ec.europa.eu

Läs rapporten här.

/Anna-Karin Lundström

18 Okt 2007 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information