Energipolitik som motmedel mot stigande oljepris?

Kommissionen debatterade idag vilken politik man skall välja för att möta utmaningen från stigande oljepriser. Kommissionens president José Manuel Barroso sa att de stigande priserna har påverkat köpkraften negativt inom EU. Han visade dock tillförsikt till att EU i samarbete med medlemsstaterna kan stävja effekterna. På kort sikt tror Barosso att medlemsstaterna kan stimulera ekonomin för att möta den negativa trenden denna frågas skall diskuteras på rådsmötet den 19-20:e juni. På lång och medelfristig sikt förespråkas dock en snabb implementering av energi och klimatpolitiken:

"At the heart of our approach is the full implementation of the Commission's energy and climate change proposals including increased energy diversification, security of energy supply and energy efficiency. We need to save energy, and to diversify the sources of supply. If we act swiftly and decisively, we can reduce the vulnerability of our citizens and our businesses, and support both our quality of life and our economic competitiveness. I look forward to discussing this with Member States in the European Council next week.

Läs mer

/Martin Persson

 

11 Jun 2008 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information