EU kan komma att bli grönare 2009

Förslaget innebär en ökning med över 17 procent i så kallade grönare investeringar, såsom eko-innovationer, miljövänliga transporter och biologisk mångfald. EU-kommissionären Dalia Grybauskaité, med ansvar för finansiella program och budget, bidrog med detta inlägg: "Investments in research, the environment and energy are growing three times faster than the budget itself, giving real financial shape to our political goals and putting taxpayers' money where Europe's challenges lie"".

Förslaget om EU:s budget 2009 omfattar 134 miljarder euro, vilket i sig är en ökning med 3,1 procent jämfört med 2008.

Läs mer.

/Huda Zaid

08 Maj 2008 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information