EU kriminaliserar “gröna” brott

Den Europeiska kommissionen har försökt att introducera lagstiftning som kriminaliserar gröna brott under åtta år. Dock har en konflikt mellan medlemsstaterna och kommissionen om vem som har kompetens inom området uppstått. Den Europeiska domstolen behandlade dock ett ärende i oktober 2007 som klarade ut eventuella frågetecken. Domen fastslog att kommissionen har rätt att kräva kriminaliserande av dessa brott av medlemstaterna, men att den inte har rätt att bestämma typ och nivå av dessa straff. Det är mot denna bakgrund som lagstiftningen nu utformats.

Läs mer

/Martin Persson

23 Maj 2008 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information