EU medger problem med biobränslemålet

Kommissionen skall den 23 januari publicera en lagstiftning gällande produktion av biobränsle med syftet att främja användandet av biobränsle som alternativ till olja. I ett ytterligare steg har EU:s ledare ansett att 10 procent av transportbränsle bör utgöras av biobränsle vid år 2020, ett mål som kommissionen ämnar göra till en lagstiftning.

Men innan lagstiftningen blivit en realitet har röster uppmärksammat möjliga negativa konsekvenser från 17 olika NGO grupper. De menar att det existerande lagstiftningsutkastet möjliggör ett hot mot ekosystemet, vattentillgång men även att en utökat biobränsle produktion kan bidra till en prisökning av mat och foder. En sådan konsekvens bidrar till att de allra fattigaste länderna drabbas mest.

Kommissionär med ansvar för miljöpolitik, Stavros Dimas, sager I ett uttalande: - We have seen that the enviromental problemes caused by biofules and also the social problemes are bigger than we thought they were. So we have to move very carefully.

/Huda Zaid

Läs mer.

15 Jan 2008 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information