EU minskar beroendet av rysk gas

Den turkmenska presidenten har lovat att 10 miljarder kubikmeter gas per år kommer att reserveras för europeiska behov. Detta löfte ses dock enbart som en början på ett framtida samarbete som kan komma att utmynna i betydligt större volymer. Detta rapporterade EU:s kommissionär med ansvar för externa relationer, Benita Ferrero-Waldner,  till the Financial Times söndagen den 13 april.

Turkmenistan har de femte största naturgastillgångarna i världen och har även betydande oljresurser. Varje år producerar man 60 miljarder kubikmeter naturgas.
 
Energibehovet i EU förväntas fortsätta öka och vid år 2020 uppskattas hela 360 miljarder kubikmeter gas importeras från tredje land. För att transporten av gas till EU skall säkerställas måste dock först en investering i infrastruktur ske. I dagsläget behövs minst 60 km pipeline byggas ut för att löftet om leverans skall fullföljas.

EUs strävan att minska energiberoendet från Ryssland kan ses som ett eftersträvansvärt mål, frågan är dock om större investeringar i fossila bränslen är rätt väg att gå. Det skulle kunna hävdas att större investeringar inom sektorn för förnyelsebar energi skulle nå samma mål på ett mer hållbart sätt.

Läs mer här.

/Martin Persson

 

14 Apr 2008 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information