EU överens om förnyelsebar energi

Energiöverenskommelsen ställer omfattande krav på medlemsländerna. År 2020 ska andelen förnybar energi inom EU uppgå till minst 20 procent. För Sveriges del innebär detta att vi innan 2020 ska gå från 39 procent förnyelsebar energi idag till 49 procent.

Klimat- och energipaketet i sin helhet kommer att diskuteras vidare under toppmötet mellan EU:s stats och regeringschefer senare denna vecka.

Läs mer

/Andrea Bohman

10 Dec 2008 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information