EU uppmuntrar Sveriges import av etanol!

Beslutet innebär en acceptans för Sveriges konkurrenskraftiga priser samt den växande marknad för miljövänliga fordon som finns.
Sveriges handelsminister, Ewa Björling säger
 -"Beslutet pekar på att vi fått gehör för den övergripande svenska linjen som de utvecklings- och klimatfördelar som låga tullar på biodrivmedel innebär".
Detta har genererat ett förlängt arbete inom EU och WTO för att få tillåtelse till tullsänkningar på klimatvänliga varor och tjänster.

Läs här.

/Huda Zaid

04 Feb 2008 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information