EU vill bryta kärnkrafts ”tabu”

ENEF är ett Kommissionslett forum som skall debattera kärnkraftens roll inom EU och vilken roll den skall spela i kampen för att EU:s miljömål skall nås.ENEF höll sitt första möte i november 2007.

"EU behöver en öppen debatt utan tabun och förutfattade meningar, bland alla aktörer inom energisektorn, om kärnkrafts energins framtid i Europa. En debatt behövs om möjligheterna men även om riskerna, om kostnaderna men även om vinsterna" sade  Europeiska kommissionens president José Manuel Barroso under forumet i Prag.

Läs mer

/Martin Persson

27 Maj 2008 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information