EU vill satsa på vätgasdrivna fordon

EU:s förhoppning är att vätgas, tillsammans med biobränslen och eldrivna motorer, på sikt ska ersätta fossila bränslen. Europaparlamentet poängterar dock att satsningen på vätgasdrivna fordon riskerar att misslyckas om inte en omfattande utbyggnad av tankningsstationer för vätgas sker inom Europa. Kommissionens föreslår även ett gemensamt regelverk för vätgasdrivna fordon inom EU. Därigenom underlättas ökad produktion och efterfrågan på EU:s inre marknad.

Läs mer

/ Kristofer Eliasson

10 Sep 2008 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information