Europaparlamentets president välkomnar Kommissionens ”Klimatpaket”

Hans-Gert Pöttering, Europaparlamentets president, var mycket positiv till det lagförslag som Kommissionen lade fram för parlamentet, det så kallade "Klimatpaketet".  Europaparlamentet är en av instanserna som måste godkänna förslaget  innan det blir verklighet  och därigenom  kan detta utspel ses som en viktig markering. Han underströk även att parlamentet alltid varit ambitiöst i sin kamp för att stoppa klimatförändringen och att sänkningen av CO2 utsläpp till slut kan bli till och med mer omfattande än de 20 % som föreslagits.

Läs mer här.

/Martin Persson

 


30 Jan 2008 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information