Europas CO2 utsläpp ökar

Analysen bygger på industriernas egna rapporterade siffror för utsläpp. Utfallet ,som kan komma att justeras av de nationella myndigheterna, visar preliminärt på en ökning av CO2 utsläpp  med 1.1%. Bland de länder som bidragit mest till ökningen kan Tyskland nämnas, de bidrog med en nationell ökning på 2%. Det enskilda land som stått för den största ökningen är dock Storbritannien vilkas industri släppt ut 85 miljoner ton mer CO2 än vad de tillåtits att göra enligt EU Emission Trading Scheme (EU ETS). EU ETS är verktyget som skall se till att en minskning av koldioxidnivåer nås. 

Analysen kastar en skugga av tvivel över EU:s förmåga att efterleva de ambitiösa klimatmålen som ställts upp. I ""klimatpaketet"" som lades fram som förslag av Kommissionen under hösten 2007. Ett av EUs mål att reducera CO2 utsläppen med 20% till år 2020 jämfört med basåret 1990. Detta innebär en reduktion med 21% från året 2005.

Det finns dock även analytiker som menar att ökningen under 2007  inte utgör något problem eftersom man inte har börjat se effekterna av de förslag som man enats om inom EU.

Läs mer här.

/Martin Persson

04 Apr 2008 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information