Guide till EU-stöd för forskning och innovation

EU har tre huvudsakliga instrument för finansiering av forskning och innovation. Dessa är; Det sjunde ramprogrammet för forskning och teknologisk utveckling (FP7), Konkurrenskrafts- och innovationsprogrammet (CIP) och strukturfonderna. Guiden ska hjälpa intressenter att hitta rätt bland EU:s olika stödprogram, och också belysa möjligheter att kombinera dessa för att ytterligare främja europeisk forskning och innovation.

Practical Guide to EU funding opportunities for research and innovation

/Andrea Bohman

11 Sep 2008 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information