Insatser för forskning minskar i EU

En aspekt i Lissabonagendan är att främja forskning och utveckling inom EU, men hur mycket pengar de Europeiska medlemsstaterna väljer att avsätta till forskning varierar. Sverige har visat sig vara bland de länder som reserverar en stor del, 3.82 %.  Vid ett tidigare tillfälle i år hade EU:s ministrar ansvariga för konkurrenskraft, enats om att förstärka insatserna inom forskning, innovation och högre utbildning för att 3 % målet för forskning och utveckling skall nås.

Läs mer

/Huda Zaid14 Mar 2008 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information