Kommissionen gör björnarna en tjänst

"Natura 2000 är Europas viktigaste vapen i kampen för att bevara den biologiska mångfalden" säger Stavros Dimas, Den Europeiska Kommissionären med ansvar för miljö. Nätverket Natura 2000 är det europeiska verktyget för att säkra biologisk mångfald. Idag utgörs 20% av kontinentens landmassa i nätverket.  Nätverket jobbar för att alla aktiviteter som sker inom det geografiska området skall göras på ett hållbart sätt och i samklang med naturen. "Målet är att vi skall stoppa utarmningen av biologisk mångfald i Europa till år 2010. Biologisk mångfald är vår livförsäkring för framtiden" avslutar Dimas.

På EU-kommissionens begäran har Sverige kompletterat några naturtyper för att nå målet att skydda den biologiska mångfalden inom vårt territorium. Sverige har genom den senaste utvidgningen anslutit 10 nya områden till Natura 2000 och fyller därigenom Kommissionens krav från och med April.

Inom Norrbotten och Västerbotten ingår redan stora arealer i Natura 2000 och Björnen är en av de arter som skyddas. I den senaste utökningen får Björnarna i Slovenien samma skydd som de svenska björnarna och skulle säkert tacka Kommissionen för "björntjänsten" .

Läs mer här.

/Martin Persson

 

28 Mar 2008 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information