Miljövänligare transporter efterfrågas av Europaparlamentet.

I dagsläget fraktas 17% av EU:s gods på järnväg, något som är långt ifrån tillräckligt enligt Europaparlamentet. För att mer godstransport ska ske via järnväg krävs en förbättrad infrastruktur. Europaparlamentet uppmanar därför Europeiska kommissionen att utöka satsningarna på EU:s järnvägsnät.

Läs mer

/Andrea Bohman

12 Sep 2008 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information