North Sweden står värd för energimöte

Mötet som kommer att hållas den 27:e november fokuserar på regionala initiativ inom energiområdet. Under detta möte kommer AER att presentera lyckade regionala insatser på energiområdet inom projektet ""MORE4NRG"". Projektet syftar till att stärka de regionala strategierna för förnyelsebar energi samt energieffektivitet. Detta genom att utbyta erfarenheter och bästa praxis för en hållbar energipolitik.

// Kristofer Eliasson

26 Nov 2008 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information