Nytt energipaket från Europeiska kommissionen

Energipaketet består dels av en allmän översyn av energiläget och dels av genomgripande lagförslag för att öka energieffektiviteten inom unionen. Den övergripande frågan är hur Europa ska nå det uppsatta målet att ha 20 procent grön energianvändning till år 2020, samtidigt som energieffektiviteten ska öka med 20 procent.

Läs mer

/Andrea Bohman

13 Nov 2008 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information