Satsning på grönare bränsle för lastbilar

I Sverige är vi generellt duktiga på att hantera och omvandla biomassa. Det material som traditionell skogsindustri inte använder kan dock förädlas betydligt bättre, t.ex. genom att producera andra generationens förnyelsebara biodrivmedel såsom syntetisk diesel och andra syntesbränslen. ETPC utvecklar spetsteknik för förädling av biomassa.

Tre doktorander
TRB Sverige kommer att delfinansiera tre doktorander som tillsammans utvecklar hela systemet för framtidens produktion av andra generationens biodrivmedel.
- Vi tycker att det är viktigt att fortsätta att arbeta konkret och med projekt som har potential", säger Per Olof Arnäs, TRB Sverige. 
"TRB har arbetat aktivt med miljöfrågor sedan 1990 och vi vill än en gång vara med och satsa där vi kan göra nytta.

Det har tagits ett flertal initiativ inom vår bransch det senaste året, inte minst rörande sparsam körning för minskad bränsleförbrukning och ökad trafiksäkerhet. Detta är något som vi har arbetat aktivt med sedan 2000, och vi känner nu att det är dags att växla upp till en ny nivå. Genom att finansiera denna forskning vill vi bidra till att skapa en grönare energikälla, samt ge en möjlighet för inhemsk produktion av andra generationens biodrivmedel."
TRB Sverige har tidigare finansierat forskning, bland annat inom miljölogistik på Chalmers.

Läs hela pressmeddelandet här.

/Martin Persson

05 Feb 2008 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information